Apartmány Bramborka - Janov nad Nisou 2, tel: +420 910 128 279, e-mail: mail@bramborka.online     

Informace o nakládání s osobními údaji

  Náplň živnosti ubytovací služby vyžaduje mimo jiné plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Z tohoto důvodu musím zpracovávat i osobní data hostů. Respektuji citlivost těchto dat a nakládám s nimi velice odpovědně. Hosté mohou požádat o nahlédnutí do vnitřní směrnice, která stanovuje, jakým způsobem jsou jejich osobní data konkrétně zpracovávána a uchovávána.

  Osobní údaje hosta jsou uchovávány v souladu s platnými zákony, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění všech dodatků a s nařízením o ochraně údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR). Veškeré osobní údaje, které musím ze zákona zaznamenávat, užívám pouze za účelem splnění smluvního vztahu a neposkytuji je třetím osobám. Výjimkou je pouze případ, kdy host provádí objednávku ubytování přes systém jiných osob (webových portálů), případně banka, která zpracovává platby. Objednavatel ubytování tím dává souhlas a své údaje poskytuje dobrovolně a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje nejsou používány k marketingovým účelům či rozesílání obchodních sdělení, které se netýkají konkrétní objednávky pobytu.  Provozovatel: HAM Develpment, s.r.o.
  Běloveská 1676
  547 01 Náchod
  IČO: 25937553